Kapp Næringshage legger til rette for et spennende og kreativt miljø for et mangfold av bedrifter. Her kan en få nye impulser og etablere nyttige kontakter i et hyggelig miljø.

© 2017 Østre Toten Eiendomsselskap AS | Utviklet av: Sveum design AS